واژه ها و اصطلاحات لری 5

وَز؟پ پرده (چادرینه روی احشاء گوسفند.در اصطلاح علمی  پریتوءن که روی جگر چه خشمزه اش میکند )پرده دیافراگم

دِنوُ ریچَه ؟  دندان قوروچه..فشار دادن عصبی (مداوم )دندانها روی هم

آوگَه  ؟  آبگاه.محل انتهایی جناغ سینه روی معده که بسیار به ضربه حساس است

کاکیلَه ؟  دندانهای آسیاب

هِیولَه ؟ یک مقام آوازی و ترانه ای است که در عروسی میخوانند.

نِها ؟  جلو ، پیشواز

کَلِلا ؟ آسیب دیده ، سرنگون

هُو فَه ؟  صدای آب

هَرَز گو ؟ تاب

کَلک ؟ نان بلوط

خواننده گرامی ، برای آشنایی با معنی کلمات لری میتوانید جلوی هر کلمه را با موس کلیلک  و انتخاب نمایید ، معنی آن مشخص خواهد شد.

/ 3 نظر / 5 بازدید
حامد نصیری

به نام خداوندی که لر آفرید میان صدفـــ همچــــو دُر آفرید نومـ خداوندی که اجداد لــــر دیدنش ده مین کتفـــ افتـــاو پرستیدنش

سجاد الهی نژاد

مردم چمسنگر صرف نظر از هز چیزی نیاز به همبستگی بیشتری دارن.

سجاد الهی نژاد

سلام جناب معتمعدی.خوی برار چه خور .خانواده خوئن؟ سر بز چمسنگر فراموش کردیه منی.