تقدیمی بچه های چم سنگری به خوانندگان

       اظهار عجز پیش ستم پیشه ابلهی ست

                                              اشک کباب باعث طغیان آتش است .

 

پ .ن : خوشحالم که دوستان وعزیزان منطقه راه آهن از همه جا با ما تماس میگیرند  و به این حقیراظهار لطف دارند.در اسرع وقت اسامی این عزیزان که حضور سیزشان باعث خوشحالی ویادآوری خاطرات گذشته  شده؛ منتشر میشود.

/ 0 نظر / 30 بازدید