میلیاردر لر در میان میلیاردرهای ایران

در حین گشت وگذار در  اینترنت به مطلب جالبی برخورد کردم و در حالیکه ستون مطلب را پی میگرفتم با خود گفتم چرا یک لر در میان این همه میلیاردر نیست ؟؟!!‌که یکدفعه بنام آقای ترک نژاد برخوردم تا حدودی این فامیلی برایم غریبه هست ولی به محل تولدش نگاه کنید :

میلیاردرهای ایرانی را بشناسید:

 23- احمد ترک نژاد: درست 50 ساله است. متولد الشتر . ترک نژاد از جهادگران سال های قبل بوده و از اقتصادیان امروز! نام بانک خصوصی در کشورمان با پارسیان گره خورده، عناوینی مثل: مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری بانک پارسیان، رئیس هیات مدیره شرکت تجاری بین المللی راهبرد پارسیان، رئیس هیات مدیره شرکت توسعه سیستم های حمل و نقل راه ابریشم، نایب رئیس هیات مدیره شرکت پارسیان اینترنشنال، عضو هیات مدیره شرکت گشترش هتل های لوتوس پارسیان را در کارنامه دارد.

http://peymane.ir/fa/pages/?cid=16087

/ 1 نظر / 19 بازدید

میلیاردردزد نه میلیاردرلرلطفآاسم لرها رو خراب نکنید