-----------دیواری کوتاه تر از اورژانس نیست!؟ ---------------

اول مصدوم یک تصادف دلخراش را که فقط چند ثانیه با مرگ فاصله دارد به اورژانس بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد آوردند؛ مصدوم فوت کرد اما همراهان مصدوم، اورژانس را به هم ریختند...

دوم ‌ مردی کودک 5 ساله‌اش را روی دست. هراسان و گریان به اورژانس آورد. گریان و نالان که: فرزندم شیئی را بلعیده. هر چقدر تلاش کردیم آن را از گلویش خارج کنیم موفق نشدیم. کودک اما 3 دقیقه بعد چون نتوانستند راه مسدود شده تنفس‌اش را باز کنند در اورژانس تسلیم مرگ شد.

چه پدر، چه همراهان کودک، چون پزشک و کارکنان اورژانس را در مرگ کودک مقصر می‌دانستند در یک چشم به هم زدن اورژانس را به هم ریختند...

سوم  پیرمردی 85 ساله روستایی، مدت‌هاست نفس‌هایش به شماره افتاده. دیگر نه کسی را می‌بیند نه کسی را می‌شناسد، همراهان حدودا 10 نفرند. پیرمرد در همان لحظات اول در اورژانس جان به جان آفرین تسلیم می‌کند. همراهان او که عدم رسیدگی پزشک و پرستاران را عامل مرگ وی می‌دانند، در یک لحظه، پزشک و پرستاران را به باد کتک گرفتند....

قصه برهم زدن نظم اورژانس بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد ‌ که بزرگ‌ترین بیمارستان لرستان است  واقعیت دارد اگر می‌توانید، فقط یک روز به این مرکز درمانی بروید تا ببینید...

ادامه در جام جم انلاین:

http://www.jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=100914964147


/ 0 نظر / 12 بازدید