"جوک سازی به این شیوه را ترک کنیم!"

یه روز یه ترکه،
اسمش ستار خان بود، شاید هم باقر خان.. ؛
خیلی شجاع بود، خیلی نترس.. ؛
یکه و تنها از پس ارتش حکومت مرکزی براومد!
جونش رو گذاشت کف دستش و سرباز راه مشروطیت و آزادی شد،
فداکاری کرد، برای ایران، برای من و تو.. ،
برای اینکه ما یه روزی تو این مملکت آزاد زندگی کنیم.. .

یه روز یه رشتیه.. ! -

اسمش میرزا کوچک خان بود، میرزا کوچک خان جنگلی؛
برای مهار کردن گاو وحشی قدرت خودکامه تلاش کرد،
برای اینکه کسی تو این مملکت ادعای خدایی نکنه؛
اونقدر جنگید تا جونش رو فدای سرزمینش کرد ...

یه روز یه لره بود،

کریم خان زند
ساده زیست ، نیک سیرت و عدالت پرور بود و تا ممکن می شد از شدت عمل احتراز میکرد.


یه روز ما همه با هم بودیم.. ،

ترک و رشتی و لر و اصفهانی و ... !
تا اینکه یه عده رمز دوستی ما رو کشف کردند
و قفل دوستی ما رو شکستند .. ؛

حالا دیگه ما برای هم جوک میسازیم،

به همدیگه می خندیم،
و اینجوری شادیم .. ؛
خیلی خوش می گذره

مطلب زیبا و قابل تاملی استزیبائی این اندیشه ناب و زیبا را در عمل جدید ایران دوستانی دید
که دگر نمی گویند ی ترکه یا ی لره و...
بلکه می گویند غضنفر
غضنفر این کارو کرد . یا غضنفر اینو گفت

مطلبی که که نظرم را جلب کرد و عینا آن را paste کردم !

/ 2 نظر / 7 بازدید
سل

تنها راه برخورد باین پدیده زشت این است که همه ما لرها خودمان راترک رشتی عرب بلوچ و.... بدانیم واجازه ندهیم در حضورمان دیگر اقوام را تحقیر کنند که همانا تحقیر مومن حرام است

مهندس دهقان

افرین برشما دوست عزیزلطفا با اسم واقعی(احسان) نظربده