لرها و التماس !

امروز در کلاس درسی که داشتم استادم مثالی را با جمله ای تمام کرد ؛

" لرها التماس نمی کنند !"

و این  جمله در معنی کلمه ی :Implore  (التماس ،خواهش) بود .

این جمله  شور و شعف مرا دو چندان نمود؛  ترجیح دادم که این شور نهانی باشد !

 احساس کردم  این جمله را در پی کشفی مشهود بیان نموده و تجربه ای مستتر در آن نهفته بود و حدس زدم چه تجربه ای داشته است !

بنظر شما این استاد جوان چه تجربه ای از جمله ی" لرها التماس نمی کنند! "داشته است ؟

/ 1 نظر / 4 بازدید