آیا علی‌محمد ساکی دیگری در خرم‌آباد پیدا شده؟

متاسفانه مثل اینکه پیش بینی و گمانه زنی ها برای برکناری شهردار خوب و کارآمد خرم آباد درست از آب درآمد و شورای شهر در صدد برکناری و جایگزین کردن فرد مورد نظر شورای اسلامی شهر است ....

حال تکلیف مردم شهر که خواهان ابقای شهردار کاردان و کاربلد هستند ، چه میشود ؟ را هیچ کس نمی داند !!

پستی در همین زمینه :

آیا علی‌محمد ساکی دیگری در خرم‌آباد پیدا شده؟

http://chamsangar.persianblog.ir/post/498

/ 0 نظر / 29 بازدید