در باب عبور از شهر اراک

 "" اراک هم با این دست اندازهایش !!‌"" این هم شد دست انداز !!  والله !!

/ 2 نظر / 4 بازدید
اراکی

مردم بستوه آمده از وحشیگری اسلامی از حیثیت انسانی خود دفاع کردند و تمامی لشگریان اسلام از موسوی و کروبی گرفته تا خامنه ای و جنتی، از رضایی گرفته تا رفسنجانی، از سحابی گرفته تا پیک نت، از اکثریتی ها گرفته تا دول غارتگر منافع مردم ایران، دارند از ترس سرنگونی رژیم لجن و کثافت اسلامی، سکته میکنند. شما براستی فکر کرده بودید که موسوی و کروبی که دستشان بخون هزاران هزار انسان آزاده میهن در سالهای 60 آغشته هست، به انسانیت روی آورده اند و همانن انسان رفتار میکنند؟ آیا میدانید توبه گرگ، مرگ هست؟ این وحوش لشکر اسلام آنجا که فدرت اسلامی در خطر باشد، جملگی یکصدا و هم پیمان میشوند که مردم این سرزمین اشغال شده توسط آدمخوارن اسلامی، ذبح اسلامی کنند تا مگر خونخواری اینان کمی تعدیل شود

اعماد

هم اکنون در پادگان عشرت آباد بیش از پانصد دستگیر شده در روز عاشورا در وضعیت بسیار نامناسب و دردآوری که تن هر انسانی را میلرزاند در بازداشتگاه این پادگان به سر میبرند . وضعیت نگهداری این دستگیر شدگان به حدی وحشتناک است که دو تن از اجساد این دستگیرشدگان که در این بازداشتگاه جان باختند که یکی از آنها دختر جوانی بود نیمه های شب گذشته از این پادگان به مکانی نامعلوم برده شد . توضیحات بیشتری نمیتوانم بدهم و فقط به خاطر حفظ جان این بازداشت شدگان و نه چیز دیگری این خبر را به آنهایی که کاری از دستشان برای حفظ جان این بازداشت شدگان بر می آید میدهم . و خواهش میکنم که هر کاری که از دستشان بر می آید برای پایان بخشیدن به این وضعیت وحشتناک دربازداشتگاه متروکه پادگان عشرت آباد که اکنون صدها نفر در آنجا بازداشت هستند انجام دهند