انتصابهای به جا وشایسته در استان و این همه مشکلات

اگر چند صباحی ویا سالیانی از استان دور باشی و ارتباط شما با استان ازطریق اطلاعات دوستان و خویشان و  هفته نامه ها وجراید استان و دست آخر هم اینترنت باشد .همین میشود که میخواهم برایتان عرض نمایم....

هر به هفته که هفته نامه های استان بدستم میرسد میخواهم  که ترتیب وزمان خواندن هفته نامه ها را برایتان بگویم :هفته نامه بامداد لرستان در عرض حدودا 5 دقیقه کمتر ، هفته نامه صدای ملت تا 10 دقیقه ، دوهفته نامه لرستان ورزشی 15 دقیقه و دست آخر هفته نامه سیمره که حدود 30 دقیقه !! بعضی اوقات یک بار دیگر هفته نامه سیمره را مرور میکنم و مطالبش را با دقت و وسواس وتامل بیشتری میخوانم .میخواهم بگویم در میان این هفته نامه ها تا حدودی سیمره عنی تر واساتید قلم بدستش عمیق تر ولطیف تر می نگارند و بعصی اوقات به داشتن چنین هفته نامه ای در استان به خودم می بالم واحساس غرور می کنم .نمی خواهم زحمات ومشکلات پیش پای مدیران مسئول دیگر جراید و مشکلات مالی آنها را نادیده بگیرم و طاقت آوردن انها در این مدت را هم واقعا می ستایم . خسته نباشید به همه دست اندرکاران جراید استان می گویم وعزتشان مستدام باد ....

حاشیه نروم اما در همه این جراید ودر صفحات اول وآخرشان مطلبی که دیده میشود و سیل تبریک وتهنیت های شرکت ها ومسئولین و اقشار مختلف  مردم به مسئولین تازه سمت گرفته با این مضمون  "" انتصاب به جا و شایسته جناب آقای ........ به سمت ........تبریک عرض می نماییم"" این آگهی ها همیشه و هر هفته صفحه اول وآخر خیلی از جراید استان را اشغال کرده  و مدام چاپ میشوند . پدیده زشت ویا نکوهیده ای هم نیست وتقریبا در همه جا رواج دارد ، ولی سوال بنده این است که اگر این همه انتصاب در استان ما "شایسته و به جا " بود آیا واقعا این همه مشکل و عدم مدیریت پابرجا بود یا نه ؟؟! آیا این همه نابسامانی داشتیم ؟؟!! سوالی است که من نتوانستم جواب قانع کننده ای به آن بدهم . نمی دانم  نظر شما چیست ؟؟!!

/ 1 نظر / 17 بازدید
لرستانی

یک از آنها هستم که به انتصاب مرا در 2 تا از همین نشریه ها که نوشتید تبریک گفتند. فکر میکردم میتوانم برای لرستانی کاری بکنم اما الان که مسوولیت گرفته ام میبینم که با سیستم حاکم موجود بر ادارات استان این امکان وجود ندارد. به هر حال بشر به امید زنده است