یک سال گذشت

امروز پنجشنبه سوم شهریورماه  1390یکمین سالگرد درگذشت دهیار بااخلاق چمسنگر روانشاد مجید پاپی است.

یکسال از درگذشت دهیار جوان وفعال ایستگاه چمسنگر زنده یاد مجید پاپی گذشت.یاد وخاطره اش را گرامی میداریم و از خداوند برایش آرامش ورحمت ابدی مسئلت داریم.

سخت بود فقدانش و سخت تر ،روزگار بعد از او برای خانواده واطرافیانش میگذرد.یاد وخاطره اش همیشه درذهن و خاطر ما جاودانی است و با هر یادآوری خاطره اش آه  وافسوسی جان و روانمان را میگیرد .مجید میتوانست منشاء اثر وتحول برای ایستگاه کوچکمان باشد.مجید میخواست نام ویاد ایستگاه را با جایگاه فرزندان ایستگاه همتراز نماید وبار دیگر نام ایستگاه کوچک اما مستعد وتوانمند منطقه را بر زبان ها جاری سازد .....

امیدوارم دوستداران مجید و دیگر بچه های باوفای درخاک آرمیده ایستگاه چمسنگر که دل درگرو توسعه وپیشرفت وآبادانی این قطعه از خاک کشورمان را دارند در این راه موفق وسربلند باشند وبدانند کاری که برای رضای خدا و منفعت وآرامش خلق خدا باشد همیشگی وهمیشه ماندنی است.

 

http://chamsangar.persianblog.ir/post/136

http://chamsangar.persianblog.ir/post/135

/ 5 نظر / 6 بازدید
سید حمزه

روحش شاد

رضا

روحش شاد باد

kian

شاد باشید سعید جان منم بچه تنگ هفتم....

محسن پیریایی

به امیدموفقیت