یک اصل انسانیت

 

راستگو  باشیم !

 

 

 

/ 2 نظر / 33 بازدید
حاج محمد میرزاوند

سلام : هیچ چیزی بهتر از صداقت وراستگفتن نیست . افراد دورغگو ترسو و ....... فرصت طلب هستند. و.خطا را با خطا جبران می کنند که در نتیجه جز رسوائی چیز دیگری عایدشان نخواهد شد . دورود برشما

قدرت

زیاده روی کردی