بیستمین سالگرد درگذشت شهردار خرم آباد

شهردار ساکی

22 خرداد بیستمین  سالگرد درگذشت "علی محمد ساکی " شهردار خرم آباد.

---------------------------------------------------------------------------

 آیا بعد از گذشت 20 سال "علی محمد " دیگری برای شهرداری خرم آباد پیدا می شود؟! 

آیا خدمات شهردار ساکی ، دوباره تکرار می شود؟ 

آیا "خرم آباد " دوباره "شهر نمونه کشور" خواهد شد؟

براستی کدام شهردار خرم آباد(بجز شادروان ساکی) بعد از گذشت 20 سال هنوز خاطره و خدماتش برای مردم شهر زنده بوده است ؟

یاد وخاطره شهردار فقید و زحمتکش  شهر خرم آباد و نویسنده و مترجم توانا د مرحوم "علی محمد ساکی سکوندی " بخیر و روانش شاد.

 

/ 2 نظر / 65 بازدید
دلسوز

مهندس عزیز خرمبادو ول کن چمسنگرو بچسب خواهشا

چمسنگری

بهتره واژه مقدس چمسنگر را از نام وبلاگت حذف کنی اقای مختوا سگوند