حجکم مقبول وسیعکم مشکور

در روزهای پایانی سال ١٣٨٩ آقایان حاج علی خان بهشتی وحاج ابوذر پاپی به زیارت مکه مکرمه ومدینه منوره وزیارت قبرستان بقیع مشرف شدند.ضمن آرزوی قبولی به این عزیزان که هم از نسل قدیم ونسل جدید وفعالان فرهنگی واجتماعی وعمرانی ایستگاه چمسنگر بودند موفقیت وپیروزی برایشان در سال جدید آرزومندیم.حاج آقا بهشتی از فعالین عرصه عمران وراهسازی ایستگاه بوده وسالهای سال به خدمات صادقانه و بیادماندنی در منطقه راه آهن اشتغال داشته وخدمات نیکو ومثمر ثمری از ایشان بیادگارمانده است.همچنین حاج اقا ابوذر پاپی جوانی فعال معلمی کوشا وبدون ادعا ودهداری جوان وشایسته برای ایستگاه چمسنگر بوده وهستند.امیدوارم که در بقیه مراحل زندگی موفق وسربلند باشندو ایمدواریم همه چمسنگریها در سال جدید منشاء اثر وموفق وپیروز باشند.

/ 1 نظر / 15 بازدید
امید

زیارت قبول