برگشت بعد از دو ماه !

از انتشار آخرین نوشته ام تقریبا دوماه گذشته هنوزکه هنوز است دستم به نوشتن نمی رود بعد از گرفتاریهای و اتفاقات پیش بینی نشده و مسائل روزمره به امید خدا برگشتم .شاید  آه اراکیها دامانمان را گرفته واز نقد نماینده اراک به بعد دیگر مطلبی ننوشتم و اگر هم مطلبی بوده شاید بنظرم برای خوانندگان مفید نبوده و نخواستم وقتشان را به بطالت دروب سایت ما بگذرانند.اما پیامها ونوشته های عزیزان همیشه مارا مورد لطف قرار میدهند وهرورز کامنتهایشان را مرور کرده و هر روز هم آخرین اخبار و وقایع استان را پیگیر ی میکنم .بعد از مدتها تصمیم گرفتم برگردم. آرزوی قبولی طاعات وعبادات هموطنان وهمولایتی هایم را دارم .وبه قول لری "طوق" را بشکنم و مطلبی را نوشته تا مطالب وپست های بعدی ردیف شود! از همه عزیزانی که با ارسال پیام کوتاه ونوشتن کامنت درگذشت مادربزرگم را تسلیت گفته بودند تشکر میکنم و امیدوارم شاهد روزهای خوب وخوششان باشم ودر شادیهایشان جبران کنم.

/ 1 نظر / 11 بازدید
sina

جناب معتمدی منتظر نوشته های خوب شما هستیم.خوشحالم که برگشتی