نظر مردم مهم است یا نظر شورای شهر؟

شوراهای اسلامی شهر وروستا از ارکان اولیه مشارکت مردم در سرنوشت خود و بدست آوردن مطالبات مشروع اجتماعی خویش هستند.

با این اصل که اعضای منتخب شورای یک شهر که منتخب مردم شهر هستند ، حق انتخاب وتصمیم گیری براساس نطر و رای فردی ومصالح اجتماعی و موازین شرعی وقانونی هستند .

می دانیم که شورای یک شهر براساس قانون حاکم بر شوراهای اسلامی شهر وروستا ،مصوب مجلس شورای اسلامی وقانون اساسی حق انتخاب شهردار شهر ویا دهیار روستا را دارند.مشکلی در انتخاب ویا نظر فردی اعضای شورای یک شهر نمی بینم ومخالفتی ندارم ، اما سوالی دارم و آن اینست که : بر اساس چه معیار و هدف و رویکردی  اعضای شورای یک شهر "شهردار " انتخاب میکنند؟ ملاک انتخابشان چیست؟!

سابقه ،تجربه، دانش، تعهد،کارآیی وکارامدی،تخصص ویا خروجی کار؟ کدام یک اولویت انتخابشان است ؟!

خط کش  و ترازوی این انتخاب چه میتواند باشد؟

چه خوب است مردم یک شهر بدانند که  شهردار محبوب و مورد علاقه و موفق آنان چه توانایی و یا آیتمی از شهردار منتخب کمتر دارد؟!

آیا شورای شهر خیلی فنی ودقیق و حساب شده وبراساس برنامه های نامزدها ،مو را از ماست بیرون کشیده وشهردار ی جدید انتخاب کرده ویا نه ؟! آیا برنامه های شهردار منتخب کارآمدتر وکاربردی تر از شهردار سابق بوده است؟!

گله ام اینست که در کجای این مملکت واستان "شهردار نمونه ی کشوری" را کمتر از هفت ماه بعد برکنار میکنند؟!

آیا ما بدست خود فرصت ها را نمی سوزانیم ؟ چرا مدیران کارآمد و توانا و متعهد و باتجربه خودرا ایچنین کنار میگذاریم و دست به واردات "مدیر" از دیگر شهر ها و استانها می زنیم؟

سوال دیگرم اینست که مطالبات مردم و موکلین اعضای شورای یک شهر و یا اعضای شورای یک شهر، کدامیک بر دیگری ارجحیت و رجحان دارد؟

مطالبات مردم اولویت دارد یا مطالبات اعضای شورا ؟!

اگر واگرایی بین مطالبه ی مردم شهر ویا اعضای شورای شهر باشد ، شهردار یک شهر باید کدام مطالبه را پاسخگو و متعهد باشد ؟ مردم یا اعضای شورا را ؟

با این روند چندساله ی انتخاب اعضای شورای شهر و خروجی های اعضای شورای شهر در شهری مثل خرم آباد ، بنظر میرسد مردم شهر خرم آباد ، کارآمدی شورای شهر را هر سال ضعیف تر از سال قبل میدانند و این روند ممکن است به عدم حضور ومیل علاقه ی انان به انتخاب اعضای شورا در دراز مدت بیانجامد.

همچنین بنظر میرسد شورای شهر خواسته ویا ناخواسته در صف دسته بندیها وگروه بندیهای سیاسی در انتخاب شهردار افتاده است واین به مراتب بسیار نگران کننده تر است.

این رویکرد در آتیه مردم را بازنده ی اصلی این قشون کشی وصف بندیهای مدیریتی وسیاسی همانند ادوار گذشته خواهد نمود.

این دور شدن از هدف اصلی شوراهاست.

بی شک برکناری شهردار "هرمز نصیری" از سکان شهرداری خرم آباد با توجه به خدمات خوب این شهردار سرخوردگی ویاس را در قاطبه مردم شهر خرم آباد ایجاد نموده است.

مردم شهر خرم آباد کماکان دوستدار وخواهان ادامه فعالیت های عمرانی وفرهنگی شهردار نصیرری درعرصه ی مدیریت شهری شهر خرم آباد بودند و از شورای اسلامی انتظار داشتند که حداقل فرصتی یکساله برای ارزیابی فعالیت های شهردار فراهم میشد ،انگاه اعضای شورای شهر بدور از هرگونه تعجیل امکان تصمیم گیری داشتند وبه این ترتیب به مطالبه ی مردم شهر در این امر احترام گذاشته میشد.

بهر حال این نقد ونظر دلیل بر اختلاف ویا جبهه گیری با شهردار جدید نیست و همه ی مردم در اجرای برنامه های شهردار جدید حتما همکاری خواهند نمود امیداست مسئولین هم همراه  مردم باشند.

شهردار نصیری

در همین زمینه :

آیا علی‌محمد ساکی دیگری در خرم‌آباد پیدا شده؟

شورای شهر خرم آباد و شهردار شهر

مسافران نوروزی وشهر وشهردار خرم آباد

هفته نامه جامعه واقتصاد

/ 1 نظر / 37 بازدید
بهار

سلام سعید عزیز امیدوارم در راه اهداف بلند ت قدم هایت استوار باشد.