تولد مجدد دریاچه کیو

تولد دوباره دریاچه کیو به همه اونایی که دوسش دارن،مبارک باشه

عکس : اینترنت وعکاس ناشناس

/ 2 نظر / 27 بازدید
امیر رضاپناه

سلام دوست عزیز این روزها دریاچه واقعن دیدنی است جایتان خالی

عابدین بهاروند

سلام آقا سعید عزیز یکی از جاذبه های شهر خرم آباد دریاچه کیو است همانطوری که میدانیم این دریاچه به ابتکار مرحوم علی محمد ساکی شهردار وقت خرم آباد ایجاد شد. شکل ظاهری دریاچه همان است ولی خدارو شکر در 10 سال گذشته توسط طرح های عمرانی شهرداری گسترده شده است و می تواند بهتر شود شهر خرم آباد بخصوص در شمال شهر واقعاً پتانسیل بسیار بالایی برای جاذبه های گردشگری دارد ولی متاسفانه نه در شهر سرمایه گذار مناسبی پیدا می شود که این کار را انجام بدهد و نه تلاشی برای آوردن سرمایه گذار میشود من بارها این موضوع را منعکس کرده ام ولی نادیده گرفته میشود. آ�8د من بار�%.A7ر ح8�.� گ,ش� ا�اآى�ااۂ�ایا%8� �1دشڨ مۊه مۏ و%2�1ترد ردۂد ؈لۂوردن'0ب�%Cا�اؠبۊه)ش� ضوع&0آ�83ت؟5ن با�%0؈�0آ�A0ث� ئ�عای�عا�ش�ه در!.� گ,ز� ا�اء س�.� ڨ8�%Cید�ود�%Dح8�"� �جام�ده)، مت�اۂ�� ض�اۃ2�A0ءا��ود.%2وضقم�ث� رد �)، م�6 بارB1 سرمای.� گ,ز� ا�اب8ارB8ضوع, �شی ؅%D�8د. %� �1سر%�%0؈�0آ�A0ث� ئ�می �2�A0,ش� ث�. %�7یا�جا�&0آD8�لإ2�A0ث��؃ث� رد �'0ب�%Cا�ا�)، مت�؃2�A0بال�در �؃2�A0و%2�2ش� �جام+��دۂشوا)، مت�مآشوا/ۂد ؈لۏر�