کارت اسکیمینگ چیست؟

ىاید توجه نمود که کار تمامی اسکیمرهای ساخته شده، خواندن اطلاعات کارت و نصب دوربین جهت دیدن رمز افراد است و چون اطلاعات کارت توسط یک هد مغناطیسی خوانده می شود، بهترین روش مغشوش نمودن آن اطلاعات مغناطیسی است که برای ساخت یک کارت کپی توسط سارق، استخراج می شود پس تجهیز دستگاه‌های خودپرداز به Anti Skimmer (ضد اسکیمینگ) یکی از راهکارهای موجود می‌باشد. در برخی روش‌ها نیز سعی در جلوگیری از امکان نصب اسکیمر در دستگاه مورد نظر می باشد که این نوع از تجهیزات Anti Fraud نامیده می شوند.

در روش‌های پیشرفته آنتی اسکیمینگ که مورد استاندارد اروپا نیز می‌باشد ضمن نصب حسگرهای لازم جهت جلوگیری از نصب اسکیمرهایی با تکنولوژی متفاوت، تجهیزات پیشرفته دیگری نصب می‌شود که دقیقاً درزمان نمونه برداری اطلاعات کارت، وارد عمل شده و با ایجاد سینگال التراسونیک در مکان مورد نظر، عملاً مانع استخراج اطلاعات بصورت سالم دراسکیمر می‌شود، ضمن اینکه به دستگاه و مکانیزم عملیاتی آن آسیبی وارد نمی‌کند و پس از اتمام عملیات در کارت خوان، مجدداً در زمان خروج کارت، دستگاه فعال گردیده و مانع استخراج اطلاعات می‌گردد.

/ 0 نظر / 29 بازدید