آزادی خرمشهر

جنگ ما جنگ ارزشی بود واین را درگفته امام (ره) می توان پیدا نمود که "فتح خرمشهر فتح خاک نیست فتح ارزشهای اسلامی است ".

.......... به غیر از دو جنگ جهانی هیچ جنگی در جهان به درازای چند ماه  کشیده نشده است اما جنگ ما ٨ ساله بود . فازغ از تمام بحث های چرایی جنگ و طولانی بودنش  نمی توان از غیرت و شجاعت جوانان شرکت کرده در جنگ گذشت. آنان  که قلب شیر داشتند و دلی پاک و ایمانی راسخ و استوار .  آزادی خرمشهر نیز اوج دلیری وشجاعت آنان بود. در سالروز آزادی خرمشهر به احترام تمامی آنان عزیزان شرکت کرده در جنگ تمام قد می ایستیمو یادشان را برای همیشه گرامی میداریم .

/ 0 نظر / 6 بازدید