اندر باب خشک شدن دریاچه کیو و زاینده رود و دریاچه ارومیه

 در ایامی که زاینده رود "مرده رود" نامیده شده ودریاچه ارومیه هم به کویری از نمک تبدیل شده چرا ما عقب بمانیم !! ما هم پا به پای دیگر استانهای عزیز کشورمان دریاچه کیو را خشکاندیم !! ما که نمیدانیم اصفهانی ها چه برنامه ای برای زنده رود دارند و چگونه ان را دوباره زاینده رود میکنند !! ولی این را میدانیم که دریاچه زیبای کیو برای توسعه ای ناموزون به جای روگذر ، از زیرگذر استفاده نموده و شریان حیاتی ان را برای همیشه قطع کرده و نمی دانم در کجا دوباره سر بر می آورد !! چه کسی جوابگو است ؟؟!! برای رفع این نابسامانی چه کار کرده اند ؟؟!! تا کی میخواهند بگویند که علت خشکسالی است ما که همچنان منتظریم !! ولی به قول معروف ""چشممان آب نمیخورد!!! "" ولی خیلی خوب شد برای اولین بار  از اصفهان عقب نماندیم !!!!

/ 0 نظر / 10 بازدید