روز مادر

به بهشت نمی روم،اگر مادرم آنجا نباشد! حسین پناهی

مادر ! روزت مبارک.

تبریک به همه ی مادران و زنان میهن عزیزم

/ 3 نظر / 5 بازدید
قاسمی

خداوند روح مادرتان را قرین رحمت کند

ونوس

تنها مادر است که محبت بیکرانش بی توقع است