چهارشنبه سوری در چم سنگر

سالها پیش بیاد دارم چهارشنبه سوری را بچه ها شروع می کردند و بزرگترها مراقب بودند واز دور نیم نگاهی به آتش و بازی بچه ها در کنار آتش داشتند. در فاصله کمی به غروب مانده آتش بچه ها شعله ور می شد و پرواز بچه بر روی آتشی دیدنی بود با آوازی و وردی! " سرخی تو از من ! زردی  من از تو ! " راستی این چه پیامی بود ؟ ما بعد از آتش چهارشنبه سوری احساس میکردیم که واقعا سرخ شده ایم وزردی مان را به آتش سپرده ایم ! احساس شورانگیزی بود و گاهی اوقات می گفتند اگر از روی آتش نپری زردی آخر سال را با خود به سال نو خواهی برد و زرد می مانی ! هر چه بود پایانش جز با شور و هیجان و احساس خوشایندی همراه بود و تا ساعتها این احساس با تو همراه بود و ....... 

اما اینک بعد از سالها بیاد آن روزها که دیگر تکرار نمی شوند می مانی با انبوهی از ترقه ها و فشفشه ها وسرنج و اکلیل و باروت که سوغات چین برای هویت و آداب و روسوم گذشته مان است. در چنین روزی احساس می کنی شهر به بزرگی تهران کمی خلوت تر شده و کارمندان قبل از ساعت 4 راهی منازل می شوند تا در میان دود و باروت و اتش و بمب ونارنجک گیر نیفتند ! اینجا گاهی اوقات احساس میکنی در سنگر باید بمانی  و شاهد منورها و بمب ها ونارنجک های همسایه ها باشی  تا مبادا زخمی شوی !! واقعا گاهی احساس میکنی در جبهه ای قرار گرفتی که دشمن از پشت بام وپنجره و در ودیوار و پشت ماشین ها و پارک ها و... به کمین نشسته تا با ترقه وبمبی اسباب خنده ی دیگران وخود را فراهم سازد و به این صورت جشنی برگزار نموده است !! دقیقا می فهمم که بچه های این روزگار اصلا از آیین ویا اداب وروسومی مثل چهارشنبه سوری چیزی نه می فهمند ونه یاد گرفته ونه یاد خواهند گرفت ! انها چیزی جز ترقه وبمب ونارنجک و... یاد نگرفته ونخواهند گرفت !!اصلا با ان بیگانه شده و هرچه پدر ومادران وبزرگترها ویا شهرداری بخواهد تلی از آتش برای تخلیه ی هیجاناتشان ویا برگزاری و بازخوانی رسمی قدیمی مهیا سازد ، موفق  نبوده ونخواهند شد . اینجا تا ساعتها در هرکوچه و محله ای بوی تند باروت مشام را می آزارد و تا پاسی از شب ترکیدن گاه وبیگاه ترقه وبمب ونارنجکی آسایش و آرامش شهروندان را بر هم میزند.چه اتفاقی افتاد وچرا به این سمت وسو کشیده شدیم را نیمدانم؟ اما این بدعت اینقدر زود دامنگیر هموطنان شد که گاهی اوقات پدران ومادران هم خود سهمی از ترکاندن ترقه ونارنجک و بمب و... برای پاسداشت آیینی کهن دارند!!!!
 

/ 0 نظر / 6 بازدید