تدریس زبان و گویش های محلی در دانشگاهها

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از مصوبه این شورا درباره ایجاد دو واحد درسی زبان و گویش های محلی در دانشگاههای کشور خبر داد .

مخبر دزفولی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر؛ درپایان نشست روز چهارشنبه شورای انقلاب فرهنگی هدف از این مصوبه را تقویت وحدت و انسجام ملی وصیانت از اجزای فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی بیان کرد .

وی افزود : این دو واحد درسی به صورت اختیاری ودر دانشگاه های زیر مجموعه وزارتخانه های علوم و بهداشت و نیز دانشگاه ازاد در استان های دارای زبان و گویش خاص ارائه می شود .

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت : بر اساس این مصوبه تهیه متون درسی وتربیت مدرسان مورد نیاز برعهده کمیته فرهنگ و تمدن ایران واسلام شورای عالی انقلاب فرهنگی وتشخیص تعداد زبانها و گویش های تحت شمول ان برعهده فرهنگستان زبان و ادب فارسی نهاده شده است .

/ 0 نظر / 3 بازدید