روز مادر مبارک

بی مقدمه :

از دو نعمت خدا محرومم : یکی مادر و دیگری خواهر مادر که همیشه حکم مادر را دارد.

امیدوارم سایه پدران ومادران همیشه بالای سر فرزندانشان باشد.

همین جا هم بر دستان پدر خوب و زحمتکش و خوبم بوسه می زنم و سایه اش بر زندگی ام مستدام باد.(انشاالله)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

روز مادر بر تمامی مادران عاشق و زنان نجیب میهنم مبارک باد.

/ 1 نظر / 32 بازدید
نادر

مادر عزیزم ،وقتی چشم به جهان گشودم. قلب کوچکم مهربانی لبخند و نگاهت را که پر از صداقت و بی ریایی بود احساس کرد. دیدم زمانی را که با لبخندم لبخند زیبائی بر چهره خسته ات نشست و دنیایت سبز شدو با گریه ام دلت لرزید و طوفانی گشت. از همان لحظه فهمیدم که تنها در کنار این نگاه پرمهر و محبت است که احساس آرامش و خوشبختی خواهم کرد.