تلفن بانک لری !

راستی اگر قرار باشد که هنگام ورود به سیستم تلفن بانک اولین منوی آن انتخاب زبان ولهجه وگویش خاص باشد چه کار میکنید؟! مثلا به جای زبان فارسی هنگام ورود به تلفن بانک ؛ زبان لری، کردی، ترکی، عربی، گیلکی و .. را انتخاب و کلیه منوی ها وزیر سیستم های تلفن بانک با زبان انتخابی ومورد نظر شما پخش میشود! آیا موافقید ؟! از این سرویس (تلفن بانک به زبان محلی) استقبال میکنید یا نه؟!

بنظر شما چقدر انتخاب زبان مورد نظر در توضیح زیر سیستم های یک بانک با زبان مادری میتواند برای مشتریان یک بانک راحت و راضی کننده باشد؟! 

آیا مشتریان بانک مورد نظر میتوانند از این طریق ارتباط بهتر وبیشتری با حسابهای خود داشته باشند یا فرقی نخواهد کرد؟ بنظر شما این کار احترام به مشتری مداری است یا صرفا تبلیغاتی است ؟ چه تاثیری در کارایی مشتری یا بانک دارد؟ آیا بنظر شما این پیشنهاد یا راهکار که هر مشتری که بتواند زبان مورد نظر ومورد علاقه خود را در یک زیر سیستم بانکداری الکترونیک یک بانک انتخاب نماید وتمام منوهای دیگر نیز به همان زبان مورد علاقه مشتری پخش شود راهکار وایده ی خوبی است یا نه ؟! 

پ . ن: ممکن است در آینده  شاهد این رخداد درد سیستم بانکی کشور باشیم .اما راهکارها و نظرات اقوام ومشتریان با زبانها ولهجه های گوناگون کمک خوبی برای رشد وتوسعه ویا رفع مشکلات ونواقص این راهکار خواهد بود.

دوست دارید تست بفرمایید:

021-821981881

021-821981882

021-821981883

021-821981884

021-821981885

/ 0 نظر / 10 بازدید