انتخابات و حس وحال ما چمسنگریها

سالها پیش(دهه60) زمانی که شاگرد مدرسه ابتدایی بودم برای برپایی مراسم 22 بهمن همگی با معلمان و عشایر ومردم راهی سپیددشت مرکز بخش پاپی می شدیم تا مراسمی که بانی ان سپاه سپیددشت بود و از آموزش وپرورش و عشایر با لباس محلی و مسلح برای شرکت در مراسم دعوت کرده بود شرکت کنیم. این رسم هر ساله ی ما بود و بعد از مراسم در سپاه  ناهار به مهمانان وعشایر و مردم وکارگران ایستگاههای مختلف مدادند وبعد از با قطار محلی برمی گشتند وشور حال وهیجان خاصی داشت و مردم یکپارچه روز 22 بهمن حضور داشتند و بنوعی علاوه بر گرامیداشت 22 بهمن محلی برای عرضه تفنگ های قشنگ وخودکار ونیمه خودکار عشایر شده بود و هواه خواه بسیاری داشت ... دریکی از سالها اولیه بیاد دارم مهندس ملک آسا که در ان زمان بخشدار بخش بودند سخنران مراسم بودند ودر سخنرانی اش فقط این نکته را بیاد دارم که گفت هدف ما مبارزه با استکبار وسرمایه داری است و مبارزه ی ما جدی است . و دقیقا این مطلب را هم گفت که پیش خودتان فکر نکنید که کسبه و بازاریان ایستگاهها باید بساط خودراجمع کنند ، بلکه طرف ما امپریالیسم جهانی است و... در اوهام وفکر وخیالات خودم بودم که احتمالا مورد نظر و طرف حساب بخشدار کسبه ومغازه داران بخش هستند که شاید اندکی از مردم عادی مرفه تر بودند ! به ایستگاه که برگشتم فقط در این فکر بودم که بزودی مغازه ی پدر را تعطیل خواهند کرد و ما انطرف قضیه هستیم ! اما سالها گذشت وخبری از بسته شدن مغازه ها نشد وخیال ما هم راحت شد !

بیاد دارم که همان سالها مهندس ملک اسا کاندیدای نمایندگی حوزه ی پلدختر و ملاوی شدند و بنوعی چمسنگریها به لاک سیاسی فرو رفتند واین سرآغاز سیاسی شدن ایستگاه ما شد وانروزگار ایستگاه یکپارچه مهندسی شد و مهندس هم نماینده شد و سالها بعد همان ایستگاه بجز اقوام مهندس بقیه به مهندس پشت کردند و چند دستگی سیاسی در ایستگاه رخنه کرد و.... سالها می گذرد و مهندس نیست و ما هم به حوزه ای دیگر نقل مکان کردیم حوزه ی خرم آباد ! وسالهاست دیگر هر خانه خودش نمایندگی یک نماینده را برعهده گرفته و برای انتخاب نماینده ی خود ساعتهخا وروزها با هم برای تعداد رای های بسیار زیاد!!  ایستگاه کلنجار می روند .بماند که بعد از انتخابات دیگر خبری از نماینده ها نیست ویا بعد از ان دیگران هم مدعی می شوند که در لحظه ی آخر رای خود را به همان نماینده داده اند ! اما اینها همه یک روی سکه است و روی دیگرش شاید علاقه بیش از حد مردم ایستگاه ما به سیاست است و همیشه عاشق بحث وجدل داغ سیاسی هستند تا جایی که با اقوام خود سالها قهر ورفت وامدی ندارند بخاطر اینکه در خط آنها نیست ! اما با تمام این تفاصیل انتخابات دیار ما پر التهاب وپر جنب وجوش است.

/ 2 نظر / 5 بازدید
x

ای بابا چمسنگر دیگه کدوم ناکجا آباده

مسافر

قابل توجه دوستي كه نوشته اي بابا چمسنگر ديگه كدوم ناكجا اباده بايدعرض كنم واقعا برايت متاسفم همين وبس