کمپین 7 فروردین 94 در حمایت از بلوط

خرد جمعی گروهی همفکران فرهیخته چند استان زاگرس نشین که نسبت به این موجود زنده احساس مسئولیت و دغدغه دارند بر آن شد که روز 7 فروردین به عنوان روز پاسداشت و حفاظت از جنگل‌های سر به آسمان کشیده روییده در دامنه زاگرس تعیین شود.

امید است دوستداران محیط زیست ایران و مخصوصا جامعه لُر با اعلام حمایت از این حرکت محیط زیستی، اجتماعی و فرهنگی،جهت جلوگیری از تخریب جنگل‌های بلوط در این راه قدم برداشته و ما را یاری نمایند. شاید بتوانیم بخشی از وظیفه خود را نسبت به این سمبل ارزشمند در تاریخ و جغرافیای کهن مان ادا نماییم.

پیوستن اینجانب به کمپین حمایت از محیط زیست زاگرس و حمایت از بلوط

در وب سایت لور بیشتر بخوانید.

/ 0 نظر / 4 بازدید