زادروز اسطوره ی موسیقی بختیاری-بهمن علاالدین-

امروز 20 مهرماه زادروز کسی است که برای سالهای سال چراغ موسیقی بختیاری را روشن نمود.  او که ایلیاتی زاده ای که طنین صدایش در گوش مردمان ایلش برای همیشه همراه خواهد بود. مردی که آوازه اش از مرزهای ایل و دیار خودش به سایر مناطق لر نشین هم سرایت کرد و رفته رفته  تبدیل به اسطوره ای برای قومش شد. مردی که نواها وآواهای بختیاری را به اوج رساند و در "هی جار" ومال کنون" و"برافتو" و "مندیر" و "کوک تاراز" و "آساره" و... غم شادی مردم ایل را بارها برایشان زمزمه کرد و رفت تا برای همیشه در نسل اندر نسل مردم ایل ترانه ها و نجواهایش خود حکایت زندگی افسانه ای مردمانش باشد.

هرگز فراموش نمی کنم که اولین صدایی که از بختیاری شنیدم قسمتهایی از ترانه های استاد شکارچی و سپس غلامشاه قنبری و زیباترینشان که سالهای سال با تمامی کاست هایش سر کردم " مسعود بختیاری " بود. باز هم بیاد می آورم سالهای سال بود که فقط در عرصه موسیقی بختیاری " مسعود بختیاری" را میشناختم نه "بهمن علاالدین" را !!

آنقدر برایش ارزش قائل بودم وصدایش را دوست داشتم آرزو میکردم همیشه برای بختیاری ها بماند وبخواند !! حتی سالی بعد از مرگش هنگامی که شنیدم وفهمیدم نام واقعی اش " بهمن علاالدین" است کمی جا خوردم وناراحت شدم !! حتی نمیخواستم اسطوره ام و صدای دلنشینش در ذهن و قلبم خدشه ای داشته باشد !! همیشه او را هنوز هم "مسعود بختیاری" میدانم و هنوز هم دوستش دارم و تمام البومهایش را برای روزها و هفته ها وسالها زمزمه کرده ام وهنوز هم با "مسعود" و"شکارچی" و"سقایی" و"نادری" و"علی پور" و "احمدی""شامیرزا" و... به سراسر ایران سفر میکنم وهرجا که بروم آنها هم درکنار من خواهند بود وآوازها ونواهایشان در گوشم زنگ میزند و همیشه لوح فشرده شان هم در سینه ماشینم  برای همراهی با من هم حک شده است.

/ 1 نظر / 9 بازدید
نیما

یادش گرامی و راهش روشن باد