دومین شماره جامعه و اقتصاد لرستان

 پرونده‌ای برای شهرداری خرم‌آباد؛
دومین شماره جامعه و اقتصاد منتشر شد
با یاد و آثاری از:
علی‌محمد ساکی، عبدالمحمد آیتی، سیدمجید سیف‌السادات، تقی کاشف، علی صارمیان، عبدالرضا قاسمی، آفرین پنهانی، سمیه روزبهانی، محمدرضا جایدری، داریوش ملک‌پور، شهرام شرفی، سعید عسکری‌عالم، داوود کرمی، احمد کاشف، سعید معتمدی، یاسر اکبریان و احسان جمشیدی.

هفته نامه جامعه اقتصاد لرستان

/ 0 نظر / 26 بازدید