لغو کنسرت استاد رحمانپور

بنا بدلایلی حضور استاد ایرج رحمانپور در جشنواره صدای عشایر واجرای کنسرت ایشان لغو گردیده است .چنانچه اطلاعات دقیق و تکمیلی دریافت شد بسمع ونظر خوانندگان محترم خواهد رسید.

ضمناخوانندگان وهنرمندانی  چون آقای مهران غضنفری واسدالله آزادبخت در جشنواره صدای عشایر در نمایشگاهی بین المللی تهران حضور خواهند داشت.اخبار تکمیلی نیز منتشر خواهد شد

برنامه و زمان نمایشگاه و دریافت اطلاعات لرستان در وب سایت اقای قاسمی

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید