ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻫﻪ ﻣﺤﺮﻡ ﻫﻴﺎﺕ ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻬﺮاﻥ

  برای چهارمین سال متوالی هیات عشاق العباس میزبان لرستانی های مقیم استان تهران برای برگزاری عزاداری دهه محرم خواهد بود.

ﺩﻫﻪ ﻣﺤﺮﻡ ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻬﺮاﻥ

/ 0 نظر / 87 بازدید