نتایج ارای در منطقه راه اهن پاپی و تابعه

در مجموع کل (١٢٩١٣)ارای کسب شده  :

اقای احمدی نژاد : ١١٣٩٨

اقای موسوی :    ١١١٩

اقای کروبی :      ١٣٢

اقای رضایی :   ٢۶۴


احمدی نژاد موسوی کروبی رضایی
سپیددشت  1459 348 35 46 چم سنگر 259 64 12 2 بیشه 549 123 18 6 تنگ 7 177 37 5 1 تنگ 5 121 15 1 11 چنار گریت و سراب جلدان 1213 107 6 5 قلعه خانجان 476 56 4 0 چنار شوره 371 25 0 0 چنار پریدر 197 5 6 1 گازه و ایروه 702 41 6 20 چهلو 280 8 7 5 شباندر 238 30 1 0 دره اشگفت 251 33 0 0 چم شکر 172 6 4 0 سنگ تراشان 429 30 0 0 وارک 376 16 2 5 چل ریز 116 20 0 1 پاپا دیندار  565 3 2 7 ده گاه و پیله گاه 519 8 1 2 خانقاه و شعبان 314 3 2 0 خان اباد 164 9 1 7 چشمه دره  415 2 2 5 سیرم و للری 412 7 0 0 بوکدر 216 19 3 57 تلاسدر 219 3 6 5 کول راد 304 29 5 12 برافتاب و حومه 347 26 0 43 برافتاب طلایه 191 19 3 17

ضمنا ارای یک حوزه از قلم افتاده است.

با تشکر از برادر برخوردار خورشیدوند از اعضای محترم شورای نگهبان منطقه پاپی-  سپیددشت

/ 0 نظر / 42 بازدید