حال و هوای این روزهای استان

در این روزها از هر کوچه و کوی استان دسته های عزادار در رثای سرور آزادگان ،حسین بن علی (ع) بر طبل ماتم وعزا میکوبند و قیام امام حسین در برابر ظلم وبی عدالتی و انحراف از راه راست را برای خودشان تکرار میکنند و درس وفا و آزادگی و مردانگی میاموزند . دسته های سینه زنی و زنجیر زنی و تمامی مردم خودشان را برای روز عاشورا اماده میکنند تا خود را گل مالی کنند و بدین سان در شهادت امام آزاده خود غمگین ومضطر وغمگین باشند.......

حسین برای این قوم یک سالار و سرور ویک اسطوره برای تمام فصول و سالهای سال بوده و خواهد بود......

/ 0 نظر / 6 بازدید