/ 4 نظر / 5 بازدید

[گل]

مهدی محرابی

نکته خوب این که هر وقت عده ای از هواداران سعی در بکار بردن الفاظ رکیک داشتند بقیه هواداران و لیدرها مانع آن می شدند ولی بعد از گل دوم (گلی که همه دیدند ولی داور ندید) شعارهای تندی علیه داور داده شد که متاسفانه بعضی از لیدرها هم حمایت کردند! به نظر من میشد در عین اینکه به داور اعتراض کرد از دادن الفاظ رکیک که به کار برده شد اجتناب کرد.

مهدی محرابی

نکته خوب این که هر وقت عده ای از هواداران سعی در بکار بردن الفاظ رکیک داشتند بقیه هواداران و لیدرها مانع آن می شدند ولی بعد از گل دوم (گلی که همه دیدند ولی داور ندید) شعارهای تندی علیه داور داده شد که متاسفانه بعضی از لیدرها هم حمایت کردند! به نظر من میشد در عین اینکه به داور اعتراض کرد از دادن الفاظ رکیک که به کار برده شد اجتناب کرد.

قاسمی

[گل][گل][گل][گل][گل] سلاو دوست عزیز . حاشیه های برای این بازی نوشتم با ذکر خیری از حضرتعالی. یا علی