زخم جستجوگران گنج بر پیکر میرملاس

مدت مدیدی است که زخم های عمیقی بر پیکر سنگ نگاره های دوازده هزار ساله کهن ایران زمین (میر ملاس) نقش بسته است. زخم های که با هیچ مرهمی التیام پیدا نخواهند کرد آنهم بدست افرادی که پاسدار خوبی برای یادگاری های اسلاف وپیشینیان خود نبودند. زخمی که بیش از هرچیز نشانه ی فقر اطلاعاتی جستجوگران گنج میباشد. چنین زخم هایی در جای جای لرستان بوضوح دیده میشود .سالها پیش ذر "کلماکره" افراد نادان وسودجو برای رسیدن به سرمایه وسود بیشتر،کمر به نابودی اشیای زرین کلماکره بستند و بسیاری از ان اشیا را "ذوب "! کردند.راهی که اینگونه  افراد نادان وسودجو در لرستان برای رسیدن به نقشه های پلید و نکوهیده خود پیدا کرده اند تمام شدنی نیست! این افراد گاهی به کمر به قلع و قمع جنگل های بلوط مینهند و گاهی کمر به قتل "پلنگ" ویا "ببر" در کوهستانهای لرستان میبندد.

در این گذر نکاتی است که میتوان به انها اشاره کرد :

1. ممکن است مسئولین و میراث فرهنگی استان وشهر کوهدشت اطلاع رسانی در خصوص حفظ ونگهداری سنگ نگاره های "میرملاس " انجام داده باشد ؛که در اینصورت باید گفت ؛اطلاع رسانی ضعیف وناکارآمد بوده ویا  وسیاست های کنترلی وبازدارنده و تنبیهی کارساز نبوده است .

2. به قدر کافی (جدای ازمسئولین)؛از سوی نخبگان وفعالان فرهنگی قوم،استان وشهر کوهدشت  فرهنگ سازی وپاسداری از میراث چندین هزارساله بصورت شفاف وکاربردی صورت نگرفته است.

 

3.با توجه به تمام فعالیت های انجام گرفته از سوی مردم و مسئولین وفعالان فرهنگی ، عده ای افراد نادان ویا سودچو کمر بقتل "میراثی جهانی" بسته اند که شاید میشود گفت در وضع فعلی هیچ کاری نمی توان کرد.

حال چه باید کرد؟! در حالی که خیلی از متولیان میراث فرهنگی ومسئولین ذیربط چشم بر روی واقعیتی مثل "میرملاس" بسته اند وگاهی با سکوتشان این روند نامیمون را شتاب بیشتری میبخشند.

در کتاب "لرستان در گذر تاریخ" در مورد این غار آمده است: پاره ای از آثار و شواهد غار از جمله نقاشی های بدنه آن قدیمی تر از دوره نئولیتیک و بسیاری از تصاویر و شواهد مکشوفه اش به دوره ی نئولیتیک برمی گردد.این در حالیست که نقش های میرملاس که هزاران سال است از گزند باد، بوران، آفتاب و آفات با شکوه بر جای مانده اند و رنگ نباخته اند؛ امروز می روند تا برای همیشه از گردونه روزگار محو شوند.

پیشنهاد میشود:

1.تبلیغات تلویزیونی در چندین برنامه و لزوم حفظ ونگهداری از این اثر بی نظیر و میراث چهانی پرداخته شود و از مردم درخواست همکاری گردد وازشبکه ی استانی و ملی پخش گردد.

2.از فعالان فرهنگی استان وشهر کوهدشت ،فرد ویا افرادی که در نزدیکی "میرملاس " سکونت دارند  را با کمک وهمیاری دیگر دوستداران به پاسداری از این میراث جهانی بگمارند و با کمک این دوستداران وسایر لرستانی های سراسر ایران، هزینه ای هر چند اندک بصورت خودیاری به حساب این متولیان با ذکر شماره حساب واریز نمایند.تا شاید بتوان از روند فاجعه جلوگیری نمود. 

 زخم جستجوگران گنج بر پیکر "میرملاس"

“میرملاس” چشم به راه تحقق وعده های مسئولان

میرملاس نامی آشنا برای جهانیان، عنوانی مهجور در ایران!


/ 0 نظر / 14 بازدید