آخرین پنج شنبه سال

آخرین پنج شنبه سال سنتی قدیمی وایرانی است که ایرانیان درروزهای پایانی سال بعد از خانه تکانی کردن و جهارشنبه سوری به دیدار درگذشتگان خود می روند وبه نوعی یاد وخاطره ی آنها را گرامی داشته وبرای آنها که چشمشان به بازماندگان است طلب آمرزش و مغفرت می کنند.

چند سالی است که نتوانسته ام آخرین پنج شنبه سال چم سنگر باشم اما هر سال دلم آنجاست و خیلی دلم میگیرد که حتی گاهی برای آخرین پنج شنبه که برای جبران تمام نبودن های یک سال است هم نتوانی حضور داشته باشی ! حسی که همیشه همراهت خواهد بود و وبه نوعی  دلگیر به استقبال بهار می روی در حالی که ممکن است برخی از عزیزانت در آغوش سرد خاک چشم براه ومنتظرت بودند .... مغفرت وآمرزش برای مادرم و تمام درگذشتگان ایستگاه جم سنگر از خداوند بزرگ می خواهم. روحشان شاد 

/ 1 نظر / 7 بازدید
فرزندلرستان

بنام خدا باتشکر از وبلاگ زیبا وبا محتوایتان باورهای من(ابراهیم آقامحمدی فرزندلرستان) من بهار را باوردارم باور دارم که همدلی بهتر از هم زبانی است باوردارم که می توان غرور وثروت از دست رفته قوم لر را ، به آنها برگردان باوردارم که می توان سرمایه خدادادی این سرزمین در جهت اعتلاء وسربلندی مردمانش به ثروت تبدیل کرد باور دارم که جوانان رشید وبرومند این سرزمین با ایجاد اشتغال به بالندگی خواهند رسید وباعث سربلند این سرزمین خواهند شد باور دارم که می توان با انتخاب مدیران شایسته وبایسته برای خدمت ،سایه های فقر واعتیاد را از رخسار مردان وزنان وکودکان این سرزمین زدود باور دارم با ساز گار درست وتدبیریی علمی می توان غبار تیره باند بازی ،فامیل سالاری وگروهی گرایی را از رخسار مدیریت این شهر پاگ کرد...