کارتی شدن اتوبوسرانی شهرهای دورود -بروجرد وخرم آباد

در پی انعقاد قرارداد شرکت اتوبوسرانی شهرهای دورود و بروجرد و خرم اباد ،اتوبوس های شرکت واحد در آینده ای نزدیک  به جای استفاده از بلیط از کارت شهروندی استفاده می کنند . همان طرح  و  کارتی که قرار است بعدا شورای آرد و نان از آن استفاده نماید و نان در لرستان از طریق کارت تهیه شود. طرحی که در اتوبوسرانی شهر شیراز و تا حدودی در سنندج اجرا شده است .بقیه استانهای و شهرهای بزرگ از ان استقبال ننموده اند.

/ 0 نظر / 6 بازدید