استانی شدن انتخابات مجلس

چند سال پیش نیز این طرح (استانی شدن انتخابات )در صحن مجلس اعلام ولی بدلایل بسیار رد شد واینک بعد از چند سال دوباره مطرح شده است.نمیدانم نمایندگان مجلس در استانهای محروم و توسعه نیافته تا چه حد با این طرح موافق یا مخالف هستند !

اما میدانم حداقل برای آن دسته از نمایندگانی که در استانهای طایفه ای وقومی وعشیره ای زندگی میکنند ودر سراسر یک استان اقوام وایل وتبارشان پخش شده است نوید خوبی است وحتما با این طرح موافقند!! که رای سایر قوم وقبیله اش که تاکنون پراکنده بوده حالا یکدست !! خواهد شد  و بهمین دلیل ساده دیگر این استانهای محروم وکم توسعه دیگر روی توسعه و پیشرفت را در سایه پررنگ شدن حضور قوم وقبیله وایل وطایفه در انتخابات به چشم نخواهند دید!

یک دلیل هم اینست که مناطق محروم و دورافتاده وکم جمعیت به محاق رفته وبدست فراموشی سپرده میشوند وروز به روز این مناطق محروم ومحروم تر خواهند شد و دیگر نقش فعالی برای حضور خود در انتخابات نمی بینند ودچار یاس وسرحوردگی خواهند شد ونامزدها نیز فعالیت خود را چه قبل از انتخابات وچه بعد از رای آوردن در مناطق پر جمعیت معطوف خواهند نمود و انرژی خود را صرف مناطق کم جمعیت نمیکنند. اگر این روش جواب میداد پس چرا در استان ما مثلا برای سلسله ودلفان ویا کوهدشت ویا پلدختر وملاوی سابق ! ویا خرم اباد و حتی دورود این توسعه رخ نداده است ؟؟! وچرا نمایندگان ما یک بار مصرف شده اند!! بنظر میرسد نماینده ی منتخب به شهر ویا منطقه ای خاص که از ان بر میخیزد تعلق خاطر بیشتری داشته و تمام تلاش وکوشش خود را صرف پیشرفت وتوسعه شهر ودیار خود خواهد نمود تا اینکه متعلق به کل استان باشد ! 

دیگر اینکه در صورت عدم موفقیت نمایندگان منتخب چطور می شود انها را بازخواست نمود که کم کاری وسهل انگاری داشته اند ؟ یا چطور میشود بین انها یک تعامل سازنده برای پیشرفت یک استان برقرار کرد؟ ( در این چند سال ما تعامل سازنده ای بین نمایندگان استان لرستان برای توسعه همه جانبه استان ندیده ایم ! آیا این خود یک مثال بارز عدم استانی شدن ویکپارچه شدن انتخابات مجلس نیست ؟!) مگر یکپارچه شدن هزینه برگزاری انتخابات را کاهش میدهد ؟  

مگر غیر اینست که مثلا یک فرد  که ایل وتبارش در دورود و خرم آباد و پلدختر و ازنا پراکنده شده اند دیگر به فکر انتخاب یک کاندیدای اصلح نخواهد بود و کافی است فرد نامزد در بین این مردم  چرخی زده وبدون توجه به کارایی و تحصیلات وکارآمد بودن و تجربه وتخصص لازم حائز آرای قابل توجهی شود ! و این یعنی دوباره به سمت عشیره و ایل وطایفه گری سوق داده می شویم ودوباره محروم تر وعقب مانده تر از همیشه !! و دیگر مردم بیشتر نقاط استان ما هیچوقت نماینده ی منتخبی که تجربه و تخصص و دانش و سنبه پرزور در مجلس داشته باشد را نخواهند داشت ودیگر از پیگیری مصوبات و کارکاشناسی شده و طرح های توجیهی برای توسعه مناطق محروم خبری نخواهد بود !وبنظر میرسد بعضی از نمایندگان استان لرستان برای رای آوردن چنین طرحی خواب از چشمان ربوده شده ودر فکر یکسان سازی ایل وطایفه برای جلوس مجدد بر کرسی منتخب مردم هستند ! وبا این روش هم مثل گذشته حتما باز هم نمایندگانی که ادعا میکنند نماینده یک بار مصرف نمیشود دوباره همین امر رخ خواهد داد.

به عقیده  اینجانب این طرح برای استانهای مثل ما جواب نخواهد داد و چاره حل مشکل ما نیست و در صورت تصویب چنین طرحی بعضی از نمایندگان شهرهای استان ناکارآمد و ضعیف به مجلس معرفی خواهند شد. نمونه کوچک این مساله را در انتخاب شوراها می توان یافت بعنوان مثال بعضی ازاعضای شورای شهر خرم اباد و دورود و کوهدشت و.... خود حدیثی از این حکایت هستند ...هر چند شاید در استانهایی توسعه یافته صحنه معرفی مردان با سیاست وکیاست وتوانمند وکارکشته ای در صحنه سیاسی کشور شود وآبادی و عمران و توسعه بیشتر را برایشان ارمغان آورد ..

راستی مشکل روش فعلی انتخابات مجلس چیست؟!! 

/ 0 نظر / 11 بازدید