دیدار یک دوست

چند روز پیش بدیدار یکی از دوستان و آشنایان که جانباز جنگ تحمیلی میباشد رفتم. دیداری که سرشار از انرژی وروحبه و طراوت بود.از جانبازی که خودش زجر میکشید وبسختی نفس میکشید ولی خم به ابرو نمی آورد و در سکوت وبی خبری وبدور از هیاهو و رسانه ها با عفریت گاز خردل دست وپنجه نرم میکرد. مانده بودم چه بگویم و چکار کنم؟ این دوستان انگار متعلق به زمانی خاص اند وبه اجبار در زمان و دنیای کوچک ما زندگی میکنند!صحبت وحرف وحدیث پیرامون این عزیزان فراوان است اما کمتر کسی از زبان خود آنان شرح داد وسخن گفته است.

از روستاهای دور ونزدیک این سرزمین که جوانی سبکبال را تقدیم آب و خاک وناموس وشرف و استقلال مملکت نموده است تا شهرنشینی که از اوج رفاه برای یکپارچگی و طن و عقیده اش به مصاف خصم رفته میتوان نام برد.سراسر این وطن پر است از دلدادگی وجانبازی .بیادشان باشیم و دوستشان داشته باشیم.

بعلت معذوریت عکسی که گرفته بودم را منتشر نمی کنم ولی بپاس روح جوانمردی شان عکس یک دلداده دیگر را که از فضای وب به عاریت گرفته ام را منتشر میکنم.

/ 0 نظر / 3 بازدید