انتخابات مجلس

با اتمام ثبت نام از کاندیداهای انتخابات واعلام اسامی ثبت نام شده استان لرستان به نظر می رسد برای ما راه آهنی ها -چم سنگر- نکته ای جالب داشته باشد آنهم اینکه  می بایست دوستان دست اندرکار سدی به نام " کارشناسی ارشد " را هم پشت سر بگذارند تا" کارشناسی "و " کارشناس " مفهوم جامع تری از خود به نمایش بگذارد...

در کل اگر نگاهی به تعداد کاندیداهای ثبت نام شده بیندازیم متوجه می شویم سدی به نام "مدرک کارشناسی ارشد" باعث گردیده افراد زیادی که داعیه ی شرکت در این مارتن دارند در همان ایستگاه اول سوت پایان سردهند و منتظر  و پیگیر پروژه ای به نام " ارشد" در هر رشته ویا دانشگاه وشهری شوند ....

از طرفی تعداد کم خانم های کاندیداها نیز شاید نگران کننده بنظر برسد که به واکاوی وتحقیق بیشتری در این خصوص نیاز است ..

 

/ 0 نظر / 4 بازدید