گزارش خبری سیمای افلاک

امروز ٢شنبه ٢٧ دیماه گزارشی از میزان تولیدعسل از عشایر کوچرو لرستان در شبکه سراسری سیما پخش شد .تصویرهایی از کوچ وزندگی عشایری وکندوهای زنبور عسل ودر اخر تصویری گنگ از برگزاری کلاس بهره وری بیشتر از کندو داری عشایر نیز نمایش داده شد ودر اخر هم خبرنگار خانم (همتی) در زیر سیاه چادر عشایر با زبان غلیظ فارسی سوال میپرسید وعشایر بخت برگشته هم به زبان سره لری جواب پس میدادند !! این دیالوگ ها برایم کمی غیر منتظره بود و جا خوردم ودر آخر به همت ان عشایر ساده دل و بی غل وغش که چطور به آن راحتی جواب پس میداد می اندیشیدم و همچنان متعجب از این رفتار خبرنگار که میتوانست لااقل صحبت های کندودار عشایر را به همان زبان ساده لری پخش نماید و سوال های کشدار فارسی خودش را کمی قیچی نماید تا حاشیه بر متن غلبه نکند و گزارشش زیباتر از آب در آید.

/ 0 نظر / 7 بازدید