رابطه رفاه و فرهنگ

سوالی که مدتها در گوشه ی ذهنم نقش بسته بود و هربار جوابی میشنیدم ؛ امروز یکبار دیگر از استادم پرسیدم : استاد "فرهنگ" رفاه اقتصادی" را بدنبال خودش دارد یا "رفاه اقتصادی" فرهنگ را ؟!

امروز در پاسخ اینچنین شنیدم :

" فرهنگ یک قوم یا یک ملت "  هوش را می آفریند و "هوش اجتماعی " رفاه اقتصادی را !

فرهنگ -----> هوش -----> رفاه

/ 1 نظر / 31 بازدید
حامد نصيري

سلام . لطفا تصویر سمندر لرستاني را به اشتراک بگذارید http://esames.blogfa.com/post-877.aspx