عرض تسلیت

درگذشت مرحوم مغفور شادروان حاج امیر پاپی را به خانواده محترم-مخصوصا یگانه فرزندش نادر - وبستگان آن مرحوم تسلیت عرض نموده وبقای عمر بازماندگان را از خداوند منان مسئلت داریم.

/ 3 نظر / 5 بازدید
همولایتی

خدایش بیامرزد.

م . ب

متشکریم دائی سعید