درسهایی برای روزهای بعد فوتبال لرستان

اینکه اولین بار لرستان در لیگ برتر صاحب تیم است وباید برای بقا در این لیگ با تیم های به مراتب بزرگتر از حد خودش چه از لحاظ مالی و بازیکن و امکانات وکادر فنی و .. شکی نیست. در این میان مسئولین تیم واستان وهمچنین مردم دورود واستان لرستان و در مقیاس بالاتر قوم لر هرکدام به نحوی در قبال این تیم وظایفی دارند که باید به نحو احسن انجام دهند.

1.مسئولین باید سریعتر ورزشگاه دورود را برای برگزاری بازیهای بعدی آماده سازند تا گهر شهرداری دورود از یار دوازدهم بی بهره نباشد وورزشگاه دورود (قلعه ی عقابها ) تسخیرش برای تیم های مهمان براحتی امکان پذیر نباشد.

2.از طرفی کادر فنی هم باید تیم را بدور از حاشیه و همیشه  در فرم آماده  برای رقابتها نگه دارد ودر نیم فصل بازیکنان مورد نیاز تیم را جذب نماید.

3.مردم وتماشاگران هم باید بدور از هرگونه جنجال و تفرقه تیم دیارشان را تشویق نمایند واین تیم در وحله اول متعلق به مردم دورود وسپس همه استان لرستان و متعلق به قوم لر است. این تیم میتواند سمبل وحدت و اتحاد همه ی مردم لرستان در کشور باشد .چیزی که در خارج استان (هموطنان غیر لر) هم همین برداشت را از گهر شهرداری دورود دارند.

تنها چیزی که میتواند یک تیم را از متن به حاشیه ویا برعکس بکشاند ؛ سکوهای ورزشگاه است .اختلاف بین تماشاگران فعلا پاشنه ی آشیل تیم گهر میتواند باشد که اگر بخوبی هدایت شود میتواند نقطه ی قوت تیم مثل گذشته باشد.امید است در بازیهای بعدی هم تماشاگران لر ، تیم گهر را مانند همیشه پشتیبان باشند.

/ 0 نظر / 6 بازدید