قطعی برق و انتخابات و مستند های انتخاباتی

ما هم خوانده و شنیده بودیم که در هنگام پخش مستندیک نامزد انتخاباتی برق مناطقی همچون آذرباییجان و کردستان قطع شده و بخشی از مردم این نواحی موفق به تماشای مستند این کاندیدا نشدند !! اما شاید خودمان باور نکرده بودیم ! فکر کردیم از این حقه ها و حیله های انتخاباتی و تشویش اذهان عمومی و است .......  که فعلا جزیی از انتخابات از  می باشد !! واقعا باور نکرده بودیم !! تا اینکه مطلع شدیم  هنگام پخش مستند حاج اقا کروبی در مناطقی از لرستان (تا جایی که ما اطلاع داریم) موفق به تماشای این مستند انتخاباتی نشدند ! هر چند پخش  یک برنامه و یا فیلم در  زمان مقرر خودش تاثیر گذار است و  پخش مجدد ان در ساعت و یا روزی دیگر چندان جذاب  وتاثیر گذار نخواهد بود !! اما از انطرف !نتیجه و تاثیر عدم پخشش را در مردم بجای خواهد گذاشت !! هر چند ما هم ایمان داریم که "صداقت اری ، دروغ و فریب نه "  این شاید فقط مختص مردم زاگرس نشین و ایلیلاتی باشد که در گفته و پندارشان صداقت موج میزند !! ما هم معتقدیم که جریان ازاد اطلاعات و پخش برنامه های کاندیداهای مختلف حق همه مردم و کاندیدا هاست ! این حق را نباید به بهانه های مختلف از مردم سلب کرد و بجای انان تصمیم گرفت ! همچنانکه قبلا در جایی دیگر گفته و نوشته ام طرفدار هیچ کدام از کاندیدا ها نیستم (کامنت هایم در سایت لور!)تا زمانیکه نقطه نظرات و برنامه های همه انان را تا اخر دنبال کنم و انچه از وعده ووعید هایی که به واقعیت نزدیک تر است و بدانم که شخص کاندیدا قادر به انجام انها هست ، انموقع تصمیم خود را خواهم گرفت وسعی خواهم نمود بدور از هو جنجال و احساسات و تعصب انتخاب نمایم !! به قول دوستی اصلا شناسنامه ام را به دست فرد امینی خواهم داد تا وکیل من باشد و ..... !!

اما همچنانکه بیان شد این اعمال (قطع برق و عدم پخش مستند انتخاباتی ) بیشتر روح وروان مردم را جریحه دار کرده و این تصمیم یک مدیر نالایق و متعصب به پای نظام و مسئولین مملکتی نوشته خواهد شد و اب به اسیاب دشمن خواهد ریخت و بهر ه برداری برای دیگران خواهد شد !! خود را به جای نوجوانی بگذارید که میخواهد  اولین حضور خود را در انتخابات تجربه نماید و منتظر پخش مستند نامزد احتمالی اش باشد و انموقع ....... خود را برای یک لحظه بجای ان نوجوان بگذارید .... چه احساسی خواهید داشت و چه برداشتی خواهید نمود ؟؟!!!! اصلا فرض کنیم مردم این مناطق بدون هیچ تحقیق و یا احساساتی فقط به کروبی رای دهند ایا بنظر شما برای رئیس جمهور شدن کافی است ؟! اصلا این قوم چند درصد مردم ایران را تشکیل میدهند ؟! پس بهتر است مردم را روی دنده چپ نیندازیم و بگذاریم ازادنه تصمیم بگیرند و به رای انان هم احترام بگذاریم (این رویه و نظر امام راحل بوده است :میزان رای ملت است !) 

پس بهوش باشیم اب به اسیاب دشمن نریزیم واقعیتها را بیان نماییم و هدفمان حضور همه مردم در صحنه انتخابات باشد و نتیجه همان خواهد شد که مقدر شده و قسمت همان خواهد شد و سعی کنیم به قول شهید ابوترابی "پاک باشیم وخدمتگزار" !!

ما برای این که ایران خانه خوبان شود

  خون دلها خورده ایم !

 خون دلها خورده ایم !

/ 7 نظر / 6 بازدید
ظفر

سایت خبررسانی لرستان پرس شروع به کار کرد.در این سایت می توانید گزیده اخبار جهان ،ایران ،ولرستان را ببینید. خواهشمند است با تبادل لینک ما را در این راه یاری دهید

ظفر

سایت خبررسانی لرستان پرس شروع به کار کرد.در این سایت می توانید گزیده اخبار جهان ،ایران ،ولرستان را ببینید. خواهشمند است با تبادل لینک ما را در این راه یاری دهید

ظفر

سایت خبررسانی لرستان پرس شروع به کار کرد.در این سایت می توانید گزیده اخبار جهان ،ایران ،ولرستان را ببینید. خواهشمند است با تبادل لینک ما را در این راه یاری دهید

ظفر

سایت خبررسانی لرستان پرس شروع به کار کرد.در این سایت می توانید گزیده اخبار جهان ،ایران ،ولرستان را ببینید. خواهشمند است با تبادل لینک ما را در این راه یاری دهید

ظفر

سایت خبررسانی لرستان پرس شروع به کار کرد.در این سایت می توانید گزیده اخبار جهان ،ایران ،ولرستان را ببینید. خواهشمند است با تبادل لینک ما را در این راه یاری دهید

ظفر

سایت خبررسانی لرستان پرس شروع به کار کرد.در این سایت می توانید گزیده اخبار جهان ،ایران ،ولرستان را ببینید. خواهشمند است با تبادل لینک ما را در این راه یاری دهید