مهمان خارجی

چند روزی است برای بررسی سخت افزار ونرم افزار و تست یک محیط پایلوت مهمان از کشور فرانسه ومجارستان دارم . تجربه ای که قبلا هم داشته ام ولی هربار تکرارش مطالب جدید و نکات فنی و تجربی فراوانی برایم بهمراه دارد.

مشغولم وتمام فکرم برای پیداکردن راه حل ویا پیشنهاد مطلبی جدید معطوف شده است و تمام سعی من ودوست همکارم برای اثبات این مهم به طرف مهمانمان است. 

سعی میکنم شرحی از احوالات این چند روز را که تا آخر هفته ادامه خواهد داشت بررای دوستان منتشر کنم. تا بعد حق نگهدار

/ 1 نظر / 6 بازدید
Billy

Hi, My Darling is a Finnish equivalent Chmsngry Vmadrm currently live Dramryka Azashnayy you have an interesting blog I am very glad that I have your phone number Thanks