چهلمین روز درگذشت دهیار جوان چمسنگر

امروز ۵شنبه ٨ مهرماه ٨٩ چهملین روز درگذشت زنده یاد مجید پاپی بود.انقدر زود گذشت که نتوانستم ماموریتم را که برای هفته بعد جابجا کنم و در مراسمش شرکت کنم.هنوز دلتنگش هستم و خاطراتش مقابل چشمانم .مهربانی و صراحت لهجه اش ارامم نمی گذارد والان در یک گوشه ای از ایران دلم انجاست ! دلم در چمسنگر جا مانده ! هرچند خیلی زود رفت ولی دلهای خیلی ها را هم باخودش برد! باورم شده که چمسنگر بعد از مجید دلتنگ تر وخلوت تر شده ! دیگر دلی برای ماندن وبیتوته کردن درانجا برای ما نمانده ! بهر حال ما ماندیم و خاطرات مجید ! مثل تمام درگذشتگان چمسنگری که هر کدامشان برای اهالی ایستگاه محترم بودند .روحشان شاد وخدایشان بیامرزاد.

/ 1 نظر / 15 بازدید
رحمان ملك اسا

چي درخت سر كو كنسه پوسم شاخ و برگم اشگسه ده مرگ دوسم .روحت قرين رحمت اقامجيد